เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบลท่าฬ่อ มีพื้นที่ประมาณ 12 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติด อำเภอบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ทิศใต้ติด ตำบลราชช้างขวัญ จ.พิจิตร ทิศตะวันออก ติดตำบลป่ามะคาบ จ.พิจิตร ทิศตะวันตก ติดตำบลไผ่ขวาง จ.พิจิตร ประชากรประมาณ 4,000 คน ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาล 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2,5,6,7 และอยู่นอกเขตเทศบาล 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,3,4 อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองพิจิตร 8 กิโลเมตร เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น่านไหลผ่าน


0.01s. 0.50MB