เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คำร้องทั่วไป132
คำร้องขอเปิดเผยข้อมูลในกล้องวงจรปิด141
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2563155
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ.25621186
การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน174
การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน182
การแจ้งขุดดิน157
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)149
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21162
การขอเลขที่บ้าน162
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2562123
โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน124
คู่มือการปฏิบัติงาน 548
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 183
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลท่าฬ่อ559

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB