เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คำร้องทั่วไป124
คำร้องขอเปิดเผยข้อมูลในกล้องวงจรปิด128
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2563143
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ.25621154
การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน159
การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน162
การแจ้งขุดดิน147
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)138
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21150
การขอเลขที่บ้าน153
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2562113
โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน111
คู่มือการปฏิบัติงาน 542
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 162
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลท่าฬ่อ548

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB