ออนไลน์ 183 คน

เยี่ยมชม 21,506 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนประจำปีงบประมาณ 2563

8 เมษายน 2563 129 ครั้ง อุษณี คำเผื่อน แชร์  

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562

2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
.445.26 KB ดาวน์โหลด
.438.28 KB ดาวน์โหลด
.496.03 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา