ออนไลน์ 128 คน

เยี่ยมชม 21,517 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

1 มีนาคม 2564 27 ครั้ง อุษณี คำเผื่อน แชร์  

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน  ตุลาคม  2563  

2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  

3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม  2563  

4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มกราคม  2564

5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2564

6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม  2564

*** ไฟล์เอกสารแนบด้านล่าง***

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
1. สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค.pdf257.20 KB ดาวน์โหลด
2. สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ย.pdf308.05 KB ดาวน์โหลด
3. สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธ.ค.pdf493.22 KB ดาวน์โหลด
4. สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ม.ค..pdf485.98 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา