เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๑๕-๐๐๖ สายบึงจาน หมู่ที่่ ๒ ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1114 ม.ค. 64
ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าฬ่อ4522 มิ.ย. 63
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 25631038 เม.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 3 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฬ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)892 เม.ย. 63
ประกาศฯ ประกวดราคางานก่อสร้างขุดลอกห้วยตันเหนือ หมู่ 5 1194 มี.ค. 63
ประกาศฯ ยกเลิกขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 7726 มิ.ย. 62
ประกาศฯ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง2594 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB