เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนประจำปีงบประมาณ 2563 498 เม.ย. 63
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563478 เม.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 3 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฬ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)382 เม.ย. 63
ประกาศฯ ประกวดราคางานก่อสร้างขุดลอกห้วยตันเหนือ หมู่ 5 534 มี.ค. 63
รายงายสรุปผลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 25624627 มิ.ย. 62
ประกาศฯ ยกเลิกขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4126 มิ.ย. 62
ประกาศฯ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง834 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB