ออนไลน์ 215 คน

เยี่ยมชม 21,486 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 3 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฬ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 เมษายน 2563 114 ครั้ง พีรพงษ์ แสงแก้ว แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.539.11 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา