ออนไลน์ 49 คน

เยี่ยมชม 30,788 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
14 ม.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๑๕-๐๐๖ สายบึงจาน หมู่ที่่ ๒ ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
22 มิ.ย. 63ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าฬ่อ แชร์  
8 เม.ย. 63แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 แชร์  
2 เม.ย. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 3 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฬ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
4 มี.ค. 63ประกาศฯ ประกวดราคางานก่อสร้างขุดลอกห้วยตันเหนือ หมู่ 5  แชร์  
26 มิ.ย. 62ประกาศฯ ยกเลิกขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  แชร์  
4 มิ.ย. 62ประกาศฯ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา