ออนไลน์ 61 คน

เยี่ยมชม 30,831 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 มี.ค. 64หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร แชร์  
30 มี.ค. 64หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ แชร์  
8 มิ.ย. 63หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร แชร์  
8 มิ.ย. 63หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร แชร์  
8 มิ.ย. 63หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา