เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศฯ การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25639624 ก.ค. 63
ประกาศฯ การยื่นแบบ ภ.ป.1 ฯ ประจำปี 2563582 ธ.ค. 62
ประกาศฯ การยื่นแบบ ภ.ป.1 การชำระภาษีป้ายและการกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2562152 ต.ค. 61
ประกาศฯ การเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562152 ต.ค. 61
ประกาศฯ การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562152 ต.ค. 61
กำหนดการชำระภาษี4419 ก.ค. 54
ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB