เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
เชิญชวน "ลอยกระทงวิถีใหม่ สไตล์ NEW NORMAL"528 ต.ค. 63
บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือโครงการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่าฬ่อปลอดขยะกิจกรรมคัดแยกขยะอินทรีย์926 ต.ค. 63
คำสั่ง แต่งตั้งผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น3526 ต.ค. 63
ประกาศฯ ต่อสัญญาเช่าที่ตลาดสดเทศบาล320 ต.ค. 63
ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น4011 ส.ค. 63
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น3410 ส.ค. 63
ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น385 ส.ค. 63
ปลูกสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ2731 ก.ค. 63
โครงการปลูกป่า ฯ 545 มิ.ย. 63
วันฉัตรมงคล851 พ.ค. 63
กิจกรรมล้างตลาดสดเทศบาลตำบลท่าฬ่อ1198 เม.ย. 63
โครงการฉัควัคซันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563948 เม.ย. 63
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง1220 มี.ค. 63
ประกาศฯ ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าฬ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631218 มี.ค. 63
โครงการจิตอาสา1114 มี.ค. 63
กิจกรรมวันเด็ก 6313014 ม.ค. 63
ประกาศฯ แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าฬ่อ732 ม.ค. 63
แบบติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะฯ ปี 2562 5718 ธ.ค. 62
ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างห้องเวร (ครั้งที่ 3)452 ธ.ค. 62
ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างห้องเวร (ครั้งที่ 2) 5315 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB