ออนไลน์ 52 คน

เยี่ยมชม 30,825 คน

ข่าวจัดเก็บภาษี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
22 เม.ย. 64ประกาศฯ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 แชร์  
23 มี.ค. 64ประกาศฯ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 แชร์  
15 ธ.ค. 63การยื่นแบบ ภ.ป.1 การชำระภาษีป้ายและการกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2564 แชร์  
15 ธ.ค. 63ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 แชร์  
5 ต.ค. 63แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี 2564 แชร์  
24 ก.ค. 63ประกาศฯ การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 แชร์  
2 ธ.ค. 62ประกาศฯ การยื่นแบบ ภ.ป.1 ฯ ประจำปี 2563 แชร์  
2 ต.ค. 61ประกาศฯ การยื่นแบบ ภ.ป.1 การชำระภาษีป้ายและการกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2562 แชร์  
2 ต.ค. 61ประกาศฯ การเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 แชร์  
2 ต.ค. 61ประกาศฯ การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 แชร์  
19 ก.ค. 54กำหนดการชำระภาษี แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ
เปลี่ยนภาษา