ออนไลน์ 109 คน

เยี่ยมชม 6,458 คน

ข่าวจัดเก็บภาษี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ธ.ค. 63การยื่นแบบ ภ.ป.1 การชำระภาษีป้ายและการกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2564 แชร์  
15 ธ.ค. 63ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 แชร์  
5 ต.ค. 63แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี 2564 แชร์  
24 ก.ค. 63ประกาศฯ การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 แชร์  
2 ธ.ค. 62ประกาศฯ การยื่นแบบ ภ.ป.1 ฯ ประจำปี 2563 แชร์  
2 ต.ค. 61ประกาศฯ การยื่นแบบ ภ.ป.1 การชำระภาษีป้ายและการกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2562 แชร์  
2 ต.ค. 61ประกาศฯ การเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 แชร์  
2 ต.ค. 61ประกาศฯ การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 แชร์  
19 ก.ค. 54กำหนดการชำระภาษี แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา