ออนไลน์ 214 คน

เยี่ยมชม 21,477 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศฯ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน

14 ธันวาคม 2563 45 ครั้ง อุษณี คำเผื่อน แชร์  

ประกาศฯ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป

ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.9.16 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา