ออนไลน์ 176 คน

เยี่ยมชม 21,520 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ !! แจ้งสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดพิจิตร

7 ธันวาคม 2563 58 ครั้ง อุษณี คำเผื่อน แชร์  

ประกาศแจ้ง!!! ให้ประชาชนทราบ เนื่องจากวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรแถลงการณ์ พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย ที่เดินทางมาจากจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาโดยช่องทางธรรมชาติและได้เดินทางต่อเข้ามาในจังหวัดพิจิตร ผู้ป่วยอาศัยอยู่ในตัวเมืองจังหวัดพิจิตร ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2563 สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรได้ทำการกักตัวและส่งผลตรวจ จึงขอแจ้งให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าฬ่อเฝ้าระวังตนเองและเข้ารับการตรวจหาเชื้อหากเป็นผู้มีความเสี่ยงใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือเดินทางไปในสถานที่เดียวกับผู้ป่วย โดยมีรายละเอียดดังปรากฎในรูปภาพตามที่แนบมานี้

เทศบาลตำบลท่าฬ่อขอให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างจากผู้อื่นเมื่อต้องเดินทางไปในสถานที่สาธารณะ เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรค ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

เอกสารแนบ 6 ไฟล์
.102.31 KB   แสดงภาพ
.216.46 KB   แสดงภาพ
.77.58 KB   แสดงภาพ
.82.71 KB   แสดงภาพ
.195.18 KB   แสดงภาพ
.71.57 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา