ออนไลน์ 130 คน

เยี่ยมชม 21,524 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เตือนภัยอันตรายใกล้ตัว!! ระวัง 6 สารปนเปื้อนในอาหาร

8 มีนาคม 2564 14 ครั้ง อุษณี คำเผื่อน แชร์  

เทศบาลตำบลท่าฬ่อ ขอแจ้งให้ประชาชนทุกท่านระวังภัยอันตรายจากสารปนเปื้อนในอาหาร

เพื่อให้ประชาชนหลีกเลี่ยงและเลือกซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารได้อย่างปลอดภัยและถูกสุขอนามัยมากยิ่งขึ้น 

จึงขอเชิญรับชมคลิปวิดีโอในการให้ความรู้เกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหารที่นิยมใช้ในปัจจุบันทั้ง 6 ชนิด

ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลท่าฬ่อ

เปลี่ยนภาษา