ออนไลน์ 181 คน

เยี่ยมชม 21,469 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลท่าฬ่อ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ

17 กุมภาพันธ์ 2564 49 ครั้ง พีรพงษ์ แสงแก้ว แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประกาศ ทต.ท่าฬ่อ.pdf452.77 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา