ออนไลน์ 293 คน

เยี่ยมชม 6,421 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 ก.พ. 64ประกาศเทศบาลตำบลท่าฬ่อ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ แชร์  
3 ก.พ. 64ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าฬ่อ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าฬ่อ แชร์  
3 ก.พ. 64ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าฬ่อ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าฬ่อ แชร์  
28 ม.ค. 64ประกาศเทศบาลตำบลท่าฬ่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก แชร์  
29 ธ.ค. 63!! ร่วมลงทะเบียนต้านภัยโควิด-19 !! (สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดพิจิตร)  แชร์  
14 ธ.ค. 63ประกาศฯ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน แชร์  
7 ธ.ค. 63ประกาศ !! แจ้งสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดพิจิตร แชร์  
28 ต.ค. 63เชิญชวน "ลอยกระทงวิถีใหม่ สไตล์ NEW NORMAL" แชร์  
26 ต.ค. 63บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือโครงการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่าฬ่อปลอดขยะกิจกรรมคัดแยกขยะอินทรีย์ แชร์  
26 ต.ค. 63คำสั่ง แต่งตั้งผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
20 ต.ค. 63ประกาศฯ ต่อสัญญาเช่าที่ตลาดสดเทศบาล แชร์  
11 ส.ค. 63ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
10 ส.ค. 63ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
5 ส.ค. 63ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
31 ก.ค. 63ปลูกสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ แชร์  
5 มิ.ย. 63โครงการปลูกป่า ฯ  แชร์  
20 มี.ค. 63ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง แชร์  
18 มี.ค. 63ประกาศฯ ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าฬ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
2 ม.ค. 63ประกาศฯ แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าฬ่อ แชร์  
18 ธ.ค. 62แบบติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะฯ ปี 2562  แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 49 รายการ
เปลี่ยนภาษา