เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการจิตอาสา

แชร์

โครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสา เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

โดยพนักงานเทศบาลตำบลท่าฬ่อร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่ 


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB