ออนไลน์ 196 คน

เยี่ยมชม 21,475 คน

ข่าวกิจกรรม

วันฉัตรมงคล

1 พฤษภาคม 2563 157 ครั้ง อุษณี คำเผื่อน แชร์  

วันฉัตรมงคล  5  พฤษภาคม  ของทุกปี

"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม  เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ผู้บริหารและบุคลากร เทศบาลตำบลท่าฬ่อ

 

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.260.56 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 1 ภาพ

เปลี่ยนภาษา