ออนไลน์ 191 คน

เยี่ยมชม 21,492 คน

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมล้างตลาดสดเทศบาลตำบลท่าฬ่อ

8 เมษายน 2563 188 ครั้ง อุษณี คำเผื่อน แชร์  

เทศบาลตำบลท่าฬ่อ นำโดยปลัดเทศบาลตำบลท่าฬ่อ และพนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการล้างตลาดเทศบาลตำบลท่าฬ่อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิท 19

ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิท 19

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563


ประมวลภาพกิจกรรม 8 ภาพ

เปลี่ยนภาษา