ออนไลน์ 180 คน

เยี่ยมชม 21,505 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการจิตอาสา

4 มีนาคม 2563 159 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

โครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสา เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

โดยพนักงานเทศบาลตำบลท่าฬ่อร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่ 


ประมวลภาพกิจกรรม 7 ภาพ

เปลี่ยนภาษา