ออนไลน์ 79 คน

เยี่ยมชม 30,813 คน

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ก.ค. 62ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา