ออนไลน์ 179 คน

เยี่ยมชม 6,452 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 17 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
24 ก.พ. 64จ้างต่ออายุโดเมนและเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ระยะเวลา ๑ ปี (กองวิชาการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
24 ก.พ. 64ซื้อจัดซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
24 ก.พ. 64จ้างจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
22 ก.พ. 64จ้างจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
22 ก.พ. 64ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
19 ก.พ. 64ซื้อจัดซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 ก.พ. 64ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
17 ก.พ. 64ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
17 ก.พ. 64ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
16 ก.พ. 64ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
16 ก.พ. 64ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อใช้ในโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
16 ก.พ. 64ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าฬ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
16 ก.พ. 64ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านท่าฬ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
15 ก.พ. 64ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
9 ก.พ. 64ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
9 ก.พ. 64ซื้อจัดซื้อวัสดุประจำศูนย์เลือกตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
9 ก.พ. 64จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลประจำศูนย์เลือกตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา