เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบลท่าฬ่อ ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร,ทต.ท่าฬ่อ ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตรเทศบาลตำบลท่าฬ่อ

ตำบลท่าฬ่อ
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
66000

โทรศัพท์ 056-616448
โทรสาร 056-616448
อีเมล์ 5660116@dla.go.th

0.01s. 0.50MB