ออนไลน์ 42 คน

เยี่ยมชม 30,830 คน

ติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลท่าฬ่อ

  • ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
  • โทรศัพท์ 056-616448 โทรสาร 056-616448
    อีเมล์ 5660116@dla.go.th

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา