ออนไลน์ 42 คน

เยี่ยมชม 30,829 คน

ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
วันที่นำขึ้นเรื่อง
22 เม.ย. 64แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตําบลท่าฬ่อ อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2564 แชร์  
8 มิ.ย. 63แนวทางปฏิบัติตามประมลจริยธรรมพนักงานเทศบาล ประจำปี 2563 แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา