................................................................................................................................................................................................................................................................
[ สอบถามตำแหน่งงานว่าง ]
ความคิดเห็นที่ [14089]

อยากสอบถามตำแหน่ง บุคลากร
ตามกรอบแผนอัตรากำลังของเทศบาล ไม่ทราบว่ามีว่างหรือป่าวคะ
ต้องการโอนย้ายค่ะ
ร่วมคิดเห็นโดย อนุสรา ทำรายการเมื่อ: 13-มิย.-14at 09:43
ความคิดเห็นที่ [14090]

ติดต่อสอบถามได้ที่
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดเทศบาล
056-616450 ในวันและเวลาราชการค่ะ
ร่วมคิดเห็นโดย admin-tec ทำรายการเมื่อ: 13-มิย.-14at 11:09
*หมายถึง ต้องกรอกข้อมูล
ชื่อของท่าน*:
Bold Italic Underline Add Hyperlink Add Email Link Centre List Indent Add Image Mode:
ข้อความ*:

สัญลักษณ์แทนอารมณ์
[:)] [:P] [;)]
[:^(] [:D] [LOL]
[xx(] [:$] [:s]
[=D>] [:x] [8(]
more...
   Enable Forum Codes to format post
 


 แผนที่ตั้งเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
 299 หมู่ 5 ถนนพิจิตร-บางกระทุ่ม  ตำบลท่าฬ่อ 
อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ 0-5661-6448


 เบอร์ติดต่อภายใน

   สำนักปลัดเทศบาล 056-616448

      กองช่าง 056-616449

กองคลัง 056-039907

งานจัดเก็บ 056-611873

กองสาธารณสุขฯ 056-614954

กองวิชาการฯ 056-614967

อาคารป้องกันฯ 056-613072