................................................................................................................................................................................................................................................................
[ กิ่งไม้ข้างถนน ]
ความคิดเห็นที่ [14086]

อยากให้ทางเทศบาลช่วยแก้ไขด้วยครับ
ร่วมคิดเห็นโดย ชาวบ้าน ม.6 ทำรายการเมื่อ: 12-มิย.-14at 09:39
ความคิดเห็นที่ [14087]

แจ้งรับเรื่องนะคะ
  ทางเทศบาลจะรีบดำเนินการ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกไปสำรวจและดำเนินการค่ะ
ร่วมคิดเห็นโดย admin ทำรายการเมื่อ: 13-มิย.-14at 09:39
*หมายถึง ต้องกรอกข้อมูล
ชื่อของท่าน*:
Bold Italic Underline Add Hyperlink Add Email Link Centre List Indent Add Image Mode:
ข้อความ*:

สัญลักษณ์แทนอารมณ์
[:)] [:P] [;)]
[:^(] [:D] [LOL]
[xx(] [:$] [:s]
[=D>] [:x] [8(]
more...
   Enable Forum Codes to format post
 


 แผนที่ตั้งเทศบาลตำบลท่าฬ่อ
 299 หมู่ 5 ถนนพิจิตร-บางกระทุ่ม  ตำบลท่าฬ่อ 
อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ 0-5661-6448


 เบอร์ติดต่อภายใน

   สำนักปลัดเทศบาล 056-616448

      กองช่าง 056-616449

กองคลัง 056-039907

งานจัดเก็บ 056-611873

กองสาธารณสุขฯ 056-614954

กองวิชาการฯ 056-614967

อาคารป้องกันฯ 056-613072